Tag Archives: basa

Ngamumule basa, Seratan Bakat Ku….

Saleresna mah sim abdi teh masih ngatog dina masalah ngadamel seratan. Ieu masih keneh lebeng, teu kaemutan upami bade ngawitan nyerat nu sae teh, ngawitanana kumaha sareng kedah kumaha oge supados hasilna sae. Tapi sigana upami teu ngawantunkeun diri mah salamina oge pasti moal tiasa-tiasa, janten ayeuna abdi ngawantun-wantun wae ngadamel seratan nu teu pararuguh panginten, sakedik ngacapruk oge ah teu sawios panginten da abdi mah nuju diajar keneh he….

Ieu oge bakat ku… ; (kesel kumargi sadidinten mung bengong teu pararuguh, bakatning ku teu aya damelaneun), (butuh atanapi peryogi pisan hiburan kan tiasa sareng surfing diinternet he..), (teu aya kaisin alias teu aya ka era kumawantun ieu abdi nya, padahal mah panginten teu aya nu malire hm..), (hoyong pisan tiasa ngadamel seratan nganggo basa Sunda, etang-etang diajar sareng ngamumule basa daerah nu tos tangtos janten akar budaya nasional hmm…).

Ngaguar Basa tur Budaya Sunda

Ngaguar Basa tur Budaya Sunda

Basa tur Budaya Sunda! Lain pedah sugih ku elmu jembar ku pangabisa, lain pedah oge jegud pangaweruh tur jembar ku harta, sim kuring nyieun ieu kotretan ngan saukur ngabayangkeun kacida bagjana upami ngiring merhatoskeun kana basa atanapi budaya luluhur, nyobian ulubiung tur umajak pikeun ngamumule basa karuhun.

Jati teu kasilih ku junti” babasan nu ngagambarkeun budaya sunda teh moal kakikis ku budaya nu lian. Keur ngadegkeun kanyataana tangtu kudu aya nu mikacinta tur ngarawatna.  Jalaran eta, salaku urang sunda pituin sim kuring ngaraos kajurung hate mikacinta nu dipikaboga, etang-etang ngiring ngamumule basa karuhun ditambih ku rasa honcewang tur sedih kacida nempo kaayaan ayeuna di sabudeureun urang anu tos langka ngadangu kecap sareng paripolah nu matak tumaninah kana manah.

Saukur conto leutik di sabudeureun rorompok, seueur budak leutik “murangkalih” nu teu diajarkeun nyarios cara urang sunda nu leres, seuseueurna diajarkeun indonesia-an we da meh tereh pok na teh. Rajeun aya nu ngajarkeun sunda tapi sawareh-sawareh( teu kabeh, sawareh sunda sawareh indonesia) pan jadi teu puguh. Panginten dulur oge kantos ngadangu sapertos kieu :